V období od 3. září do 16. září budeme čerpat řádnou dovolenou. Objednávky přijaté po 2. září začneme vyřizovat opět od 18. září 2023.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

platné od 30. července 2023

Správcem osobních údajů je společnost Stanislav Pokorný – PoolMasters se sídlem na adrese Šafov 55, 671 06 Šafov, IČ: 68765771, registrovaná u ŽÚ ve Znojmě. Správce se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Správce shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace nezbytné pro vyřízení vašich objednávek a řešení reklamací. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresu,
 • emailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • historii vašich objednávek na e-shopu,
 • případné další informace, které nám dobrovolně poskytnete v objednávce.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, dodávky zboží a záruční lhůty. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu, realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Data o objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.
 • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

Pro využívání vašich údajů k zasílání marketingových nabídek potřebujeme váš výslovný souhlas.

Vyplněním údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám dáváte souhlas se zpracováním, které je možné dle Nařízení kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě vašeho autorizovaného požadavku.

V případě uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v životopisu nebo v komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje smazány, pokud není udělen souhlas s jejich uchováváním pro další výběrové řízení.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uchovávány výhradně na území České republiky. Osobní údaje nepředáváme do jiných států, jiným subjektům nebo osobám pro jejich další komerční využití. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické a elektronické postupy pro ochranu a zabezpečení informací.

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo tento souhlas kdykoliv vzít zpět.

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás kontaktujte e-mailem na adrese stanislav.pokorny(zavináč)bazenove-potreby.cz.

e-mail stanislav.pokorny@bazenove-potreby.cz