Není šok jako šok!

Vyznat se v přípravcích pro údržbu bazénů není pro laika snadné. Snadno tak v regálu sáhne po přípravku, který je k zamýšlenému účelu naprosto nevhodný. V tomto článku vám přinášíme informace o chlor šoku, neb jak praví nadpis, není šok jako šok!

Rozmohl se nám tu takový nešvar: výrobci a distributoři bazénové chemie označují jako chlor šok výrobky, které jsou ve skutečnosti stabilizovaným startovacím chlorem.

Účelem přípravků označovaných jako chlor šok je zajistit rychlou, tzv. šokovou dezinfekci bazénové vody. Tyto přípravky se používají zejména po napuštění bazénu a poté v případě viditelného růstu řas. Problém je, že na trhu se stále častěji objevují výrobky označované jako chlor šok, které jsou k těmto účelům naprosto nevhodné! Jedná se o přípravky obsahující dihydrát dichlorisokyanurátu sodného neboli natrium-troklosen.

Tyto přípravky na bázi stabilizovaného chloru obsahují kromě chloru samotného i značné množství stabilizátoru (kyseliny kyanurové). Stabilizátor plní v bazénové vodě úlohu štítu, který chrání chlor proti předčasnému rozkladu působením tepla a UV záření. Ve vodě se však prakticky neodbourává (kyselina kyanurová je velmi stabilní sloučenina), naopak se hromadí. Jakmile koncentrace stabilizátoru překročí určitou mez, běžné koncentrace chloru přestávají ve vodě fungovat a voda začíná zelenat. Provozovatel bazénu poté jen bezmocně krčí rameny a lomí rukama nad bazénem, který je zelený, ačkoli je v něm zdánlivě nadbytek volného chloru.

Pokud tedy šokově ošetříte vodu přípravkem na bázi dichlorisokyanurátu sodného, jste na nejlepší cestě k růstu řas. Netvrdím, že tyto přípravky by se neměly používat; naopak, své opodstatnění mají jako startovací chlor, tj. chlor, kterým se voda zachloruje po napuštění čerstvé vody do bazénu a kterým se chlor současně stabilizuje.

Jestliže však použijete startovací chlor v množství doporučeném výrobcem, měli byste alespoň dva dny po jeho aplikaci změřit koncentraci kyseliny kyanurové. Bude-li vyšší než 25 ppm, již nesmíte používat k průběžné dezinfekci tablety, ale „pravý“ chlor šok na bázi chlornanu vápenatého nebo chlornanu sodného.

Kde je problém?

Problém spočívá zejména ve skutečnosti, že celá řada výrobců a distributorů bazénové chemie používá u svých výrobků matoucí název a jako chlor šok označuje produkt, který je ve skutečnosti právě startovacím chlorem na bázi dichlorisokyanurátu sodného. Zákazník tak v dobré víře, že kupuje šokovou dezinfekci, ošetří bazén stabilizovaným chlorem, se kterým si do vody vpraví tolik stabilizátoru (zejména v kombinaci s následným používáním chlorových tablet, které obsahují rovněž stabilizovaný chlor), že voda začne po pár týdnech zelenat. 

Jak tedy poznám „pravý“ chlor šok?

Čtěte složení přípravků, které kupujete. Pokud je složení nejasné, přípravek nekupujte a najděte si jiný. Opravdový chlor šok je přípravek obsahující chlornan vápenatý, tj. bílý granulát s obsahem nejméně 70 % aktivního chloru. Jakékoli nižší množství aktivního chloru by vám mělo být podezřelé.

Mnoho prodejců neuvádí na svém webu složení výrobků, nevyfotí etiketu a nedává k dispozici bezpečnostní list. Zákazník tak při nákupu v eshopu prakticky nemá šanci poznat, zda kupuje chlor šok (ten správný), nebo chlor start (ten nesprávný).

 Před nákupem vás mohou varovat například tyto signály, které naznačují, že produkt není vhodný k šokové dezinfekci:

  • Obsah aktivního chloru 56 % – tento obsah aktivního chloru je příznačný pro výrobky na bázi dichlorisokyanurátu sodného. Pravý chlor šok, tj. chlornan vápenatý, obsahuje nejméně 70 % aktivního chloru.
  • Přípravek se používá na začátku sezóny – toto je správný způsob použití stabilizovaného chloru, proto zodpovědný výrobce označuje takový produkt jako CHLOR START, nikoli chlor šok.
  • Účinná látka na etiketě – stabilizovaný, k šokové dezinfekci nevhodný chlor má složení dichlorisokyanurát sodný, dihydrát neboli natrium-troklosen. Skutečný chlor šok je chlornan vápenatý.
  • Slovo „rychlorozpustný“ v popisu výrobku – nevhodný chlor šok se rozpouští velmi rychle, skutečný chlor šok (chlornan vápenatý) se rozpouští znatelně pomaleji.
  • Slovo „organický“ v popisu výrobku – nevhodný dichlorisokyanurát sodný je organický chlor, skutečný chlor šok (chlornan vápenatý) je anorganická sloučenina.
  • Slovo „stabilizovaný“ v popisu výrobku – nevhodný dichlorisokyanurát sodný je stabilizovaný chlor, skutečný chlor šok (chlornan vápenatý) stabilizovaný není.
  • Informace v popisu výrobku o absenci vápníku – jestliže popis výrobku obsahuje informaci, že produkt neobsahuje vápník, jedná se o nevhodný chlor šok. Skutečný chlor šok je chlornan vápenatý.

Pokud tedy v názvu nebo v popisu výrobku narazíte na některé z výše uvedených indicií, měli byste maximálně zbystřit. Chcete-li zakoupit výrobek dané značky, začněte pátrat po složení.

Do začátku jsme pro vás připravili seznam výrobků, které nejsou vhodné k šokové dezinfekci, ačkoli se nazývají chlor šok. Tyto výrobky k šokové dezinfekci NEKUPUJTE!