V období od 3. září do 16. září budeme čerpat řádnou dovolenou. Objednávky přijaté po 2. září začneme vyřizovat opět od 18. září 2023.

Filtrační kuličky „DEBUNKED“

V nedávné minulosti se na trhu objevily filtrační kuličky, které někteří prodejci bazénové chemie propagují jako bezmála zázračný lék na všechny neduhy bazénové vody. Filtrační kuličky umí ve skutečnosti opravdu pomoci, ale jejich používání s sebou nese i jistá rizika, o kterých však většina prodejců (čest výjimkám!) taktně mlčí. Jak se tedy věci s filtračními kuličkami mají? Dočtete se v našem článku.

„FÍÍÍLTRAČNÍ KULIČKÝÝÝ, KŮŮŮPTE SI FILTRAČNÍ KULIČKÝÝÝ, ZÁZRAK DO BAZÉNŮŮŮ PRO KŘIŠŤÁLOVOU VODŮŮŮ,“ křičí na nás hlasem pouličních prodejců zázraků na počkání agresivní inzerce některých dodavatelů bazénové chemie. Již méně často, ovšem přeci jen, lze na internetu dohledat i zprávy a zkušenosti uživatelů, podle kterých filtrační kuličky zase až takový zázrak nejsou. Dle zkušeností profesionálů v oboru může být jejich používání dokonce i nebezpečné.

Jak to tedy je? Kde je pravda?

Pravda je taková, že stejně jako všechno se musí i filtrační kuličky používat s rozmyslem. Filtrační kuličky dokáží, dle výrobce a kvality, odfiltrovat zákaly již od 1 mikrometru (písek cca 40 mikrometrů). To je naprosto fantastická filtrační účinnost! Jenomže aby to nebylo tak jednoduché, tak i filtrační kuličky mají nějaká ta „ale“, která jsou ovšem velmi závažná.

Kdy tedy používat kuličky?

Odfiltrování minerálních zákalů

Jestliže bazén napouštíte vodou, která obsahuje rozpuštěné kovy (Fe, Mn, Cu), můžete po jejich oxidaci pomoci pískovému filtru tak, že zhruba polovinu balení filtračních kuliček nacpete do punčochy, kterou i s kuličkami ponoříte do skimmeru. Barevný zákal se vám podaří odfiltrovat přibližně o polovinu rychleji než bez kuliček. Vyzkoušeno, zaručeno. Opravdu to funguje. Skvěle!

Náhrada za písek v poddimenzovaných filtracích

Jestliže máte maličkou filtraci typu Bestway nebo Intex na pár kilogramů písku, mohou zde kuličky představovat velmi účinnou alternativu. Ovšem za dodržení pravidel, která jsou uvedena v dalších odstavcích tohoto článku.

Náhrada za malé kartušové filtrace ve vířivkách

Filtrační kuličky se našim zákazníkům velmi dobře osvědčily coby náhrada za malé kartušové filtrace v nafukovacích vířivkách. Kartuš vydrží pár dnů. Její propláchnutí hadicí nebo tlakovým čističem naruší strukturu filtračního materiálu, který tak ztrácí účinnost.
Naproti tomu kuličky lze vyprat a používat znovu a znovu. Jedná se tedy o hospodárnější náhradu za kartušový filtr, která má navíc stejné nebo lepší filtrační schopnosti. I tady platí nutnost dodržování níže uvedených pravidel.

A jaká jsou rizika?

 1. Filtrační kuličky NELZE čistit jako písek nebo australský zeolit proplachem.
  Použijete-li proplach, vypláchnete pouze filtrační nádobu, ale ne samotné kuličky. V těch zůstávají (mnohdy toxické) metabolity bakterií, které nedokáže zničit běžná koncentrace chloru v bazénové vodě. V kuličkách mají tyto bakterie navíc naprosto ideální podmínky k množení!!!

 2. Z bodu 1 vyplývá, že filtrační kuličky je třeba měnit. Často. Nejpozději obden!
  To znamená zastavit čerpadlo, zavřít ventily do filtrace, rozebrat filtraci, vyjmout kuličky, dát do pračky, vyprat v čisté vodě bez prášku jako syntetiku na 40 °C a po vyprání vložit na hodinu do koncentrovaného roztoku chlornanu sodného nebo vápenatého z důvodu dezinfekce.
  Je to opruz? Je, ale jinak to s kuličkami nejde. Ta práce navíc je daň za jejich skvělou filtrační účinnost. Naproti tomu dobrá zpráva je, že takto můžete kuličky používat i několik let. Při trošce práce a úsilí tak získáte hodně muziky za velmi málo peněz.

 3. Jestliže máte správně spočítanou a dobře fungující pískovou filtraci, je naprosto zbytečné uvažovat o výměně písku za filtrační kuličky.
  Pokud chcete vylepšit filtrační vlastnosti, zvažte spíše výměnu písku za australský zeolit ZeoPure.

Na internetu, zejména v různých facebookových skupinách, se dočítáme zkušenosti uživatelů, kterak vyměnili písek za kuličky, ty jednou za měsíc properou zpětným proplachem nebo v pračce a „voda křišťál“. Je na místě zopakovat, že v kuličkách mají ideální prostředí k množení bakterie, které nedokáží zničit běžné koncentrace chloru. Bakterie se v nich proto vesele množí a vylučují toxické metabolity, které si tito uživatelé následně pouští zpět do bazénu. Říkají si tak velmi hlasitě o nějakou tu nemoc z bazénové vody, která již nejednoho člověka přivedla s vážnou otravou organismu na ARO. Pokud nevěříte, zkuste si na internetu vyhledat pojem „swimming pool related diseases“ nebo „swimming related illnesses“.

Pokud chcete hmatatelný důkaz, nechejte ve filtru kuličky 14 dnů, poté odeberte vzorek vody z bazénu a zaneste jej na nejbližší hygienickou stanici na rozbor. Uvidíte, jak vyjdou hodnoty TOC. TOC je zkratka z anglického „Total Organic Carbon“, tj. celkový organický uhlík, a jedná se o ukazatel organického znečištění vody, jehož hygienický limit činí 2,5 mg/l. Likvidace TOC je možná v podstatě pouze ředěním, tj. vypuštěním části objemu vody a jejím nahrazením nezávadnou vodou, nebo pomocí nákladných technologií v podobě AOP nebo výkonné středotlaké UV lampy s tvrdším zářením o vlnové délce okolo 185 nm. Otázka ovšem je, zda má smysl kvůli kuličkám za pár set korun kupovat doplňující technologii za tisíce. Spíše bych v takovém případě šel cestou pořízení takové technologie coby účinné dezinfekce vody.

Zkrátka a dobře, filtrační kuličky rozhodně nepředstavují univerzální řešení na problémy s bazénovou vodou (takové řešení jednoduše neexistuje!), jak se vám někteří prodejci snaží namluvit. Jestliže je však váš bazén nebo vířivka vhodným kandidátem na použití filtračních kuliček, pak vám mohou za dodržení výše uvedených hygienických pravidel velmi dobře posloužit.

A závěrem opakuji svoji mantru: Voda okometricky čistá a voda hygienicky zabezpečená jsou dvě naprosto odlišné věci. 

KOUPÁNÍ ZDAR!