Bazén v Zálesí, červenec 2021

Zákazník zavolal ve čtvrtek, že pár dnů zanedbal údržbu a zezelenala mu voda.

Přečtěte si o dalším klasickém případu infekce bazénu řasami a o našem zásahu.

Zákazník telefonoval 22. 7. 2021, že mu v bazénu u domu zezelenala voda. Jelikož jsme bazén pomáhali zprovozňovat a zákazníka sami zaškolili do údržby, vyrazili jsme takřka okamžitě k zásahu.

Popis bazénu

Nadzemní bazén s rámovou konstrukcí a objemem 10 m3. Písková filtrace ProStar s náplní 17 kg písku. Písek nový, čerpadlo s průtokem 4,5 m3/hod. Hodnoty pH zákazník měřil sporadicky, chlor několik dnů vůbec. Vodu doposud udržoval chlorovými tabletami.

Voda v bazénu zelená, neprůhledná, bazén na pohmat slizký.

Výchozí hodnoty (22. 7. 2021 v 19:00 hodin):

Parametr                  Hodnota
pH 7,3.
Hodnota je v zásadě v pořádku, pro účely šokové chlorace je třeba snížit na 6,8.
Volný Cl
(fCl)

0,12 ppm
Hodnota je nízká; při dané koncentraci kyseliny kyanurové by měla činit alespoň 2 mg/l.

Celkový Cl
(tCl)
neměřen
Kyselina kyanurová
(CYA)
25 ppm
Hodnota je ideální, chlor je dostatečně stabilizovaný, dezinfekce vody nevyžaduje vysoké přechlorování.
Celková alkalita
(tALC)
neměřeno

Dle tvrzení zákazníka byla řasa usazená na dně bazénu, nicméně koupající děti ji rozvířily. Nyní tedy nezbývá než provést klasický zásah: zabít řasu, následně vyvločkovat zákal a ten odsát do odpadu.

Zbarvení vody:

20210723_195124_small

Zásah:

 • Snížení pH na 6,8
 • Odrhnutí stěn a dna tvrdým kartáčem
 • Zvýšení chlóru na 8 ppm pomocí chlornanu vápenatého

Výsledek (23. 7. 2020 v 6:00 hodin, tj. po 11 hodinách):

 • pH: 7,3 (sníženo na 6,7 z důvodu následného vločkování)
 • fCl: 3,2 ppm (opět zvýšeno na 6 ppm)
 • Propláchnuta filtrace, aplikován vločkovač k odstranění bílého zákalu, který způsobují usmrcené řasy.

   20210724_190607_small

Někdy je to trochu boj: ale my zvítězíme!

Vločkovač napoprvé nezabral tak, jak bychom si představovali. Voda se trochu projasnila, ale zdaleka ne tak, jak jsme očekávali. Proto jsme do procesu zapojili i filtraci: otočili jsme trysku na výtlaku směrem vzhůru, aby proud vody nevířil usazené vločky. Filtrace běžela 24 hodin nepřetržitě, po 12 a 24 hodinách byl proveden proplach.

Výsledek (25. 7. 2021 v 16:00 hodin, tj. 69 hodin od začátku zásahu):

 • pH 6,91 (ponecháno).
 • fCl 0,22 (zvýšeno na 2 ppm).
 • Vysáto dno, propláchnuta filtrace.

   IMG-20210726-WA0002_small

Poučení zákazníka

 • Týden používat tablety.
 • pH udržovat v rozmezí 6,8–7,2.
 • Každý den měřit volný chlor a udržovat hodnotu okolo 2 ppm (dle potřeby přidat chlornan vápenatý).
 • Zvážit výměnu filtrace za výkonnější při dodržení filtrační rychlosti 30–40 m3/h/m2. Současná filtrace je naprosto nedostatečná.