V období od 3. září do 16. září budeme čerpat řádnou dovolenou. Objednávky přijaté po 2. září začneme vyřizovat opět od 18. září 2023.

pH PLUS

Kód: 57/1-2
Značka: Proxim
od 98 Kč / ks 81,67 Kč / 1 kg

Zvolte variantu

Přípravek pro zvyšování hodnoty pH vody v bazénech.

Detailní informace

Hmotnost: 1,2
Skladem (>5 ks) | 57/1-2
98 Kč / ks
Hmotnost: 2,5
Objednáno | 57/2-5
198 Kč / ks

Detailní popis produktu

Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.

Dávkování:

Pro zvýšení pH o 0,1 se obvykle dávkuje 100 g přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Dávku je vhodné nejprve rozpustit v cca 1 litru vody a nalít v nejhlubší části do bazénu při běžící filtraci, nebo rozsypat na hladinu v nejhlubší části bazénu rovněž při běžící filtraci.

Varování. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Společnost Proxim je ryze český výrobce bazénové chemie. Její výrobky se vyznačují vysokou účinností a přehledným a srozumitelným označením.