pH MÍNUS

Kód: 54/1-5
Značka: Proxim
od 138 Kč až –6 %
ph minus 1 5 kg default
od 138 Kč až –6 % od 129 Kč / ks

Zvolte variantu

Prostředek pro snižování hodnoty pH vody.

Detailní informace

Hmotnost: 1,5
Skladem (1 ks) | 54/1-5
138 Kč
129 Kč / ks
Hmotnost: 3
Momentálně nedostupné | 54/3
248 Kč / ks

Detailní popis produktu

Použití:
Správné nastavení hodnoty pH vody v bazénu je nutnou podmínkou jak pro dokonalou funkci většiny chemických přípravků, tak pro vytvoření příjemných podmínek pro koupání. Voda v bazénu má mít hodnotu pH v rozmezí 6,8–7,6. Aktuální hodnotu pH lze zjistit pomocí vhodného bazénového testeru. Hodnota pH vyšší než 7,6 způsobuje ve vodě minerální zákaly, může dojít k ucpání filtrace, snižuje se účinnost dezinfekce, dochází k dráždění očí a kůže. Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovů a betonu, blednutí barev, podráždění očí a kůže. Je-li pH vyšší než 7,6, používá se k jeho snížení přípravek pH MINUS.

Přidáním 80 g přípravku pH MINUS na každých 10 m3 vody v bazénu se sníží hodnota pH přibližně o 0,1. Odměřené množství přípravku se rozpustí ve vodě v plastovém vědru a nalije se do nejhlubší části bazénu při běžící cirkulaci vody. Po dokonalém promíchání veškeré vody v bazénu se provede opětovné měření pH a podle jeho výsledku se případně celý postup zopakuje.

Upozornění: Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Společnost Proxim je ryze český výrobce bazénové chemie. Její výrobky se vyznačují vysokou účinností a přehledným a srozumitelným označením.