V období od 3. září do 16. září budeme čerpat řádnou dovolenou. Objednávky přijaté po 2. září začneme vyřizovat opět od 18. září 2023.

Multifunkční tablety MAXI 5v1

Kód: 201
Značka: Proxim
318 Kč –9 %
probazen multi tablety maxi 5v1 1kg
318 Kč –9 % 289 Kč / kg 289 Kč / 1 kg
Objednáno
Položka byla vyprodána…
  • Hmotnost jedné tablety 200 g
  • Dezinfekce
  • Vločkování
  • Prevence růstu řas
  • Stabilizace pH
  • Projasnění vody

Detailní informace

Detailní popis produktu

Multifunkční tablety MAXI 5v1

Tyto 200g tablety od českého výrobce zajišťují dezinfekci, vločkování, prevenci růstu řas, stabilizaci pH a projasnění vody, vše v jedné tabletě.

Multifunkční tablety doporučujeme používat pouze omezenou dobu a pouze při dostatečné průběžné obměně vody. Stejně jako u čistě chlorových tablet je i v případě používání multifunkčních tablet třeba sledovat koncentraci stabilizátoru chloru (CYA) ve vodě. Při překročení koncentrace CYA 15 mg/l je nutno tablety vyjmout a dále vodu dezinfikovat přípravkem CHLOR ŠOK až do poklesu CYA pod úroveň 10 mg/l. Poté lze tablety opět nějaký čas používat.

Tablety umístěte do plováku, nikoli do skimmeru!

Použití

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem
  2. Nastavte hodnotu pH na 6,8–7,6 pomocí přípravků pH MINUS nebo pH PLUS
  3. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI
  4. Poté vložte do plováku nebo do zásobníku tablet (nikdy do skimmeru!) 1 ks MULTI TABLETY MAXI na 20–30 m3 vody v bazénu. Toto množství by mělo stačit na udržení potřebné koncentrace 0,3–0,6 mg/l aktivního chloru ve vodě na 5 až 10 dnů. Skutečná doba závisí na faktorech, které ovlivňují množství aktivního chloru ve vodě, jako jsou teplota vzduchu a vody, intenzita slunečního záření a zatížení bazénu

Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.

Přípravek v sobě již obsahuje látky, které zabraňují růstu řas, přesto při případném výskytu řas je možné provést jednorázovou úpravu vody přípravkem CHLOR ŠOK dle návodu uvedeného na tomto přípravku.

Upozornění

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. 

Varování

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

exclam  Aquatic-pollut-red

Doplňkové parametry

Kategorie: Kombinovaná chemie
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1.1 kg
Položka byla vyprodána…

Společnost Proxim je ryze český výrobce bazénové chemie. Její výrobky se vyznačují vysokou účinností a přehledným a srozumitelným označením.