DPD1 FOTOMETR – testovací tabletky pro měření chloru, bromu, ozónu a oxidu chloričitého pro fotometr

Kód: 168
168 Kč / ks 3,36 Kč / 1 ks
Skladem (5 ks)

DPD 1 Testovací tabletky pro měření chlóru, bromu, ozónu** a oxidu chloričitého* pro fotometr

  • Měřicí rozsah chlor (volný) 0,0–6,0 Cl2 ppm
  • Měřicí rozsah brom 0,0–13,5 Br ppm
  • Měřicí rozsah oxid chloričitý 0,0–11,4 ppm*
  • Měřicí rozsah ozón 0,0–4,0 ppm**
  • Určeno pro fotometry

* Měření vyžaduje tablety Glycine za předpokladu, že je přítomen chlor. 

** Měření vyžaduje kombinaci s činidly DPD 3 a Glycine za předpokladu, že je přítomen chlor. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

DPD 1 Testovací tabletky pro měření chloru, bromu, ozónu** a oxidu chloričitého*

Měření obsahu volného chloru

Chlor (ve formě chlornanu sodného, ​​chlornanu vápenatého, plynného chloru, chlorovaných isokyanurátů apod.) se stal celosvětově předním dezinfekčním prostředkem pro plavání a koupaliště. Při měření koncentrace chloru ve vodě se rozlišují 3 dílčí hodnoty podle DIN EN 7393:

  1. Volný chlor: chlor přítomný jako kyselina chlorná, chlornanový aniont, nebo jako rozpuštěný elementární chlor. 
  2. Vázaný chlor: podíl celkového chloru přítomného ve formě chloraminů a všech chlorovaných derivátů, organických sloučenin dusíku. 
  3. Celkový chlor: součet prvních dvou forem. Zatímco volný chlor je okamžitě k dispozici pro dezinfekci, dezinfekční potenciál vázaného chloru je značně omezený. Chloraminy jsou zodpovědné za typický zápach vnitřních bazénů a podráždění lidských sliznic, což má za následek zarudlé oči. Zástupcem této třídy látek je chlorid dusitý, který je člověkem vnímán již v koncentraci 0,02 mg/l.

Volný chlor se měří podle metody DPD 1 (indikátorová chemikálie N,N-diethyl-p-enylendiamin sulfát – DPD) je oxidována chlorem a zčervená. Čím intenzivnější je zabarvení, tím více chloru je ve vodě přítomno. Koncentraci chloru lze nyní určit fotometrickým měřením nebo optickým porovnáním pomocí barevné stupnice. Pokud je nyní k tomuto vzorku přidána tableta DPD 3, zobrazí se také vázaný chlor. Naměřená hodnota tedy nyní odpovídá celkové koncentraci chloru. Koncentrace vázaného chloru odpovídá rozdílu mezi celkovým chlorem a volným chlorem.

 

Měření Oxidu chloričitého*

Oxid chloričitý (2,33krát těžší než vzduch) je známý jako plynná halová sloučenina, tj. sloučenina chloru a kyslíku (ClO2), který má oproti čistému chloru tu výhodu, že méně ovlivňuje vnímání čichu a chuti a působí také jako antivirus. Za průměrné minimální/maximální hodnoty se považují 0,05–0,2 mg/l.

* Měření vyžaduje tablety Glycine za předpokladu, že je přítomen chlor.

Měření ozónu*

Ozón se skládá ze 3 atomů kyslíku (O3). Je to nestabilní molekula a po poměrně krátké době se rozpadá buď na vzduchu, nebo když je rozpuštěn ve vodě, na kyslík, O2 a kyslíkový radikál. Oxidační účinek tohoto kyslíkového radikálu je velmi silný. Hromadění kyslíkového radikálu je vyloučeno, protože dva radikály se okamžitě spojí na O2. Ozon je produkován přímo na místě výrobníkem ozonu. Jsou vyžadována zvláštní pravidla a opatření, protože ozón je 10krát toxičtější než chlor. Ozón se tedy používá pouze během jedné dávky mimo bazén – a musí být před dalším použitím odfiltrován (aktivní uhlí). Maximální povolená koncentrace ozónu přidaného do bazénu je pouze 0,05 mg/l, proto je ozón jako dezinfekční prostředek nedostatečný a vyžaduje jeho doplňování jinými dezinfekčními prostředky – zpravidla s obsahem chloru. Ozon zabíjí bakterie, oxiduje organické znečištění (např. močovinu), snižuje spotřebu chlóru a nezanechává po sobě žádné dráždivé stopy. Nejlepším měřícím zařízením je zpravidla lidský nos, který dokáže vnímat koncentrace ozonu 1:500 000.

Ozon v kombinaci s chlorem však lze měřit metodou DPD. Přidáním glycinu je eliminován ozón, takže lze měřit samotný chlor, přičemž obsah ozonu je stanoven z rozdílu hodnot.

* Měření vyžaduje kombinaci s činidly DPD 3 a Glycine za předpokladu, že je přítomen chlór. 

Měření bromu

Používání bromu jako dezinfekčního prostředku se stává oblíbenou alternativou k chlóru. Výhodou tohoto dezinfekčního prostředku je skutečnost, že brom je ve srovnání s vázaným chlorem (chloraminy) bez zápachu. To znamená, že dezinfekční účinek je obdobný, avšak nedochází k podráždění sliznic plavců.

Mezi nevýhody použití bromových produktů se řadí omezený oxidační účinek, vyšší cena a manipulační rizika. Často se používá kombinace bromu a chloru, ale to ztěžuje stanovení koncentrace. Při měření pomocí DPD 1 je výsledek (pokud je s bromem použit chlor) celková koncentrace volného chloru a bromu. Aby se v tomto případě stanovila koncentrace bromu, musí se volný chlor odfiltrovat pomocí činidla Glycine.

** Měření vyžaduje kombinaci s Glycine za předpokladu, že je přítomen chlór. 

Tablety DPD1 lze používat k měření vody s vápníkovou tvrdostí nejvýše 300 ppm CaCO3. U vyšších hodnot může při měření vznikat zákal, který ovlivní výsledek měření, a je třeba použít tabletu DPD1 HR.

Doplňkové parametry

Kategorie: Bazénové testery (pH, chlor, tvrdost...)
Hmotnost: 0.05 kg