V období od 3. září do 16. září budeme čerpat řádnou dovolenou. Objednávky přijaté po 2. září začneme vyřizovat opět od 18. září 2023.

Chlor Start

Kód: 2
Značka: Proxim
198 Kč / kg 198 Kč / 1 kg
Skladem (>5 kg)

Přípravek na bázi dihydrátu dichlorisokyanurátu sodného. Rychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru pro rychlé nachlorování vody a stabilizaci chloru na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénu.

Chlor Start není vhodný k šokovému ošetření vody při výskytu řas.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Při zahájení provozu bazénu na začátku sezóny nebo při napuštění bazénu dávkujte 20–30 g/10 m3. Vypočtenou dávku pomalu sypte do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže tak, aby byl granulát plynule vtahován do cirkulačního systému.

Po použití prostředku CHLOR START zvažte další použití přípravků pro dlouhodobou úpravu vody v bazénu CHLOR TABLETY MAXI nebo MINI nebo KOMBI TALETY MAXI nebo MINI.

Přípravek obsahuje dichlorisokyanurát sodný (stabilizovaný chlór), ze kterého se do vody uvolňuje kyselina kyanurová. S ohledem na snadnou údržbu bazénové vody by její koncentrace neměla překročit hodnotu 20 mg/l. Pamatujte, že kyselinu kyanurovou obsahují i chlorové tablety. Nadměrná koncentrace kyseliny kyanurové, která se při nedostatečné obměně bazénové vody ve vodě postupně hromadí, vede k zelenání bazénů, zejména v druhé polovině koupací sezóny. Máte-li jakékoli pochybnosti, rádi vám poradíme.

Přípravek CHLOR START není vhodný k likvidaci řas.

Varování. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chlorová chemie
Hmotnost: 1.1 kg

Společnost Proxim je ryze český výrobce bazénové chemie. Její výrobky se vyznačují vysokou účinností a přehledným a srozumitelným označením.